Specjalistički tečajevi

IZRADA PLANA OSIGURANJA (SECURITY PLANING)

Broj kandidata : od 4 do 8 kandidata

Trajanje tečaja : 20 sati (2 dana)

Na ovom tečaju polaznike se obučava kako izraditi plan osiguranja (sigurnosni plan) štićenja VIP osoba.

Po završetku tečaja polaznik dobiva:

  • diplomu I.B.A. – e o završenom tečaju IZRADA PLANA OSIGURANJA