Osposobljavanje

OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJA

Broj prijavljenih kandidata: od 4 do 6 kandidata

Trajanje tečaja: 100 sati (10 dana)

Cijena tečaja : 1.850,00 €

Polaznici tečaja na osnovnom tečaju usvajaju znanje neophodno za efikasno djelovanje na poslovima štićenja osoba.

Po završenom tečaju su sposobni uočiti opasnost koja bi im mogla ugroziti štićenu osobu, te na taj način mogu smanjiti rizik od napada izbjegavanjem te opasnosti tako da napadač odustane od namjere. Osposobljavanje se temelji i na pro – aktivnom izbjegavanju opasnosti , što postižemo savladavajući osnovnih šest vještina i dvije dopunske , koje su u radu tjelohranitelja neophodne.

Osposobljavanje tjelohranitelja je sastavljeno iz sljedećih pet cjelina:

  • teoretsko usvajanje znanja
  • demonstracija postupka
  • praktična primjena znanja
  • teoretska provjera znanja
  • praktična provjera znanja

U samom toku nastave, prati se rad kandidata te donosi ocjena o istom, kao i o teoretskom djelu znanja na samom ispitu.

Polaznici tečaja , nakon uspješnog položenog ispita dobivaju:

  • diplomu IBA o završenom OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJA (100 sati)