O I.B.A. i

Općenito o I.B.A.-i

International Bodyguard Association (I.B.A.)  je međunarodna organizacija koja pripadnike državnog, vojnog i civilnog osiguranja obučava u vrhunsko pripremljene tjelohranitelje. Obuci mogu sudjelovati psihofizičke zdrave punoljetne osobe s vozačkom dozvolom i bez prethodno kaznenih prijava. Cjelokupni naziv tjelohranitelj dobiju osobe koje pod nadzorom organizacije I.B.A.-e sudjeluju u programu za obuku te ga uspješno zaključe. Polaznik tečaja započinje program osposobljavanja sa tzv. „osnovnim programom“.

Nakon završetka osposobljavanja se, s obzirom na zahtjevnost posla, nastavlja sa specijalističkim programima koji se organiziraju na međunarodnoj razini.

Osim osnovnog programa za tjelohranitelje svih starosnih skupina i socijalnih položaja postoje i specijalni programi, namijenjeni prije svega poduzećima registriranim za zaštitu osoba ili poduzećima sa svojom zaštitarskom službom koji žele nadograditi ili osvježiti svoje već postojeće znanje na području osiguranja.

Organizacija I.B.A. organizira osposobljavanje međunarodnih instruktora koji moraju imati radno iskustvo na području posebnog osiguravanja, te ispunjavati dvije zahtjevne kategorije osposobljavanja. Prva – asistent instruktora i druga – međunarodni instruktor. Samo rijetki polaznici nakon dugogodišnjeg rada i obučavanja mogu pridobiti naziv „profesor I.B.A.-e“.

International Bodyguard Association je izradila međunarodni registar tjelohranitelja ( I.B.R.) i International Bodyguard Service (I.B.S.) , posredstvom kojim se zapošljavaju tjelohranitelji po cijelom svijetu.

Organizacija ima ulogu udruživanja tjelohranitelja cijeloga svijat te doseći njihovo službeno priznanje. Zadaća tjelohranitelja je osiguranje kraljeva,predsjednika država,diplomata,sudaca,poslovnika,vojnih lica,poslovnih ljudi i medijskih zvijezda. Osposobljeni su također za izvođenje programa namijenjenih privatnim osobama.

Dokazano je da je bilo približno 90 % zaposlenih tjelohranitelja obučeno po nepravilnim i zastarjelim metodama , među njima je bilo čak i osoba koje su osiguravale državne i civilne ustanove. Osnivatelj organizacije I.B.A. – e m major Lucien Victor Ott , je uveo metodu za sprečavanje opasnosti. Sastavljena je iz šest osnovnih točaka: zaštitna pratnja, zaštitna vožnja, komunikacija i protu-pregled elektronike, otkrivanje i lociranje eksplozivnih naprava, bliska borba sa ili bez oružja , te prva pomoć. Tzv. „osnovno program“ se u različitim državama svijeta izvode svaki mjesec i organiziraju se na državnoj i međunarodnoj razini.

I.B.A. izvodi osnovne i specijalističke programe na više od petnaest jezika i u više od petnaest država, od Skandinavije do Australije,od Novog Zelanda do Rusije i od Europe do Sjedinjenih Američkih Država. I.B.A. je jedina organizacija koja je svojim predstavništvom priznata u više od 65 država. Sa svojim programima i djelovanjima pokušava upoznati i osvijestiti pučanstvo da u našoj bližnjoj budućnosti tjelohranitelji postanu dio svakodnevice i dio naših kulturnih običaja.

Organizacija I.B.A. je poznata po svojem izvrsnome profesionalnom radu,što jamči visoko osposobljavanje, tehnički i profesionalno povjerenje vrijedne instruktore.

Postojanje od 1957. godine i zaštita važnih osoba iz područja medija,industrije i političkih vodstva pokazuje da je zaštita sa visoko psihofizičkom osposobljenošću učinkovitije od same fizičke zaštite.