O I.B.A. i

Povijest I.B.A. – Hrvatske

I.B.A. HRVATSKA – osnivanje ; svibanj 2005. godine

U travnju 2005. godine , RAJKO BAČNAR pristupio je OSNOVNOM TEČAJU ZA TJELOHRANITELJA u Sloveniji, pod vodstvom povjerenika Generalnog direktora i Međunarodnog instruktora PETER BACH.

Već u svibnju 2005. godine prijavio se je na SPECIJALISTIČKE TEČAJEVE. S odličnim uspjehom je završito tečajeve CQB, TACTICAL FIREARMS i SNAJPER – PROTUSNAJPER , pod vodstvom Generalnog direktora i Profesora I.B.A. – e Barona James Castelshorta.

Napominjemo da je već i prije bilo par kandidata iz Hrvatske koji su završili Osnovni tečaj za tjelohranitelja.

Na temelju pokazanih rezultata i broja sati specijalističkih obuka , povjerenik Generalnog direktora I.B.A. – e , PETER BACH, odlučio je dati RAJKU BAČNARU status POVJERENIKA I.B.A. – e za područje Hrvatske.

U početku je još nekolicina kandidata , u organizaciji Povjerenika I.B.A. – e Hrvatska , završilo OSNOVNI TEČAJ u Sloveniji. Među njima je bio i sadašnji dopredsjednik I.B.A. Hrvatske , DARKO PLANTARIĆ.

Gdin. Darko Plantarić po osnivanju i u prvom mandatu postaje Direktor I.B.A. – e  Hrvatska , kako bi preuzeo obveze organizacije i na taj način napravio prostora RAJKU BAČNARU da završi čim više specijalističkih tečajeva , te stekne zvanje Pomoćni instruktor, što je i na posljetku učinio.

U sljedećem mandatu Rajko Bačnar postaje Predsjednik IBA-HRVATSKE,Pomoćni instruktor, a na području Balkanske regije zamjenik povjerenika gdin. Peter Bacha.

Dopredsjednik IBA-HRVATSKE ,kao i stručni savjetnik postaje Darko Plantarić.

Prvi OSNOVNI TEČAJ ZA TJELOHRANITELJA održan je u Rijeci u veljači 2006. godine. Iste godine održan je i prvi specijalistički tečaj D.A.R.T. koji je osobno vodio Generalni direktor Baron James Casteshort.

Gen.dir. James Short , sve do 2023.godine produžuje mandate Rajku Bačnar na poziciji direktora IBA za Hrvatsku i savjetnika za Balkansku regiju , na temelju ostvarenih rezultata , broja provedenih obuka , broja educiranih tjelohranitelja , doprinosa razvoja IBA na ovim prostorima,VIP osobama koje su članovi IBA Hrvatska štitili. Po smrti Jamesa Shortta , novi Gen.Dir.IBA,Massimiliano Fiorentini , produžava licencu za rad Rajku Bačnaru na poziciji direktora IBA za Hrvatsku za 2004.godinu ,te savjetnika IBAHQ  za BalkanskU regije.